Опис: Еластомерна хидроизолациона лента произведена од високо квалитетна битуменска маса, оплеменета со еластомери (SBS) и влошка од полиестерски филц
Се произведува по: МКС ЕN 13969 и МКС ЕN 13707 
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.)
Флексибилност на ниски температури: - 15 °С
Отпорност на високи температури: +110 °С
Сила на кинење (должина/ширина): 750/550 -30
Издолжување при кинење (должина/ширина): 40/40 ±5
Намена: Заштита од  вода на подземни делови на објекти и   хидроизолација на рамни кровови
Вградување: Со заварување по целата површина