Опис:

 Еластомерна хидроизолациона лента произведена од високо квалитетна битуменска маса, оплеменета со еластомери (SBS) и влошка од полиестерски филц.

Се произведува по: МКС ЕN 13969 и МКС ЕN 13707
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.)
Флексибилност на ниски температури:  - 15°С
Отпорност на високи температури: +11°С
Сила на кинење (должина/ширина): 600/500 -30
Издожување при кинење (должина/ширина): 35/35 ±5
Намена: Заштита од  вода на подземни делови на објекти и   хидроизолација на рамни кровови
Вградување: Со заварување по целата површина