Фабрика за производство на текстил Тетекс во Тетово
Површина:
30.000 м²
Железничка станица Скопје
Површина:
20.000 м²
Македонски Народен Театар (стариот објект) во Скопје
Површина:
20.000 м²
Фабрика Пекабеско АД Скопје
Површина:
15.000 м²
Градски трговски центар во Скопје
Површина:
12.000 м²
Објект во Аеродром
Површина:
11.631 м²
Градски Стадион во Скопје
Површина:
9.000 м²
Изолација на склад за горива на Лукоил – Штип
Површина:
7.200 м²
Објект во Ѓорче Петров
Површина:
6.720 м²
Холокаустот- Меморијален Центар на Евреите во Скопје
Површина:
6.500 м²
Воено медицинска зграда во Белград
Површина:
5.000 м²
Основно училиште нас.Петровец
Површина:
4.200 м²

Pages