2.2 Непрооден рамен кров

1. Подземна хидроизолација

2.1 Прооден рамен кров

3. Хидроизолација кај топли и инверзни рамни кровови

4. Хидроизолација кај зелен кров

5. Санација на стара хидроизолација

7. Карактеристични детали за хидроизолација

При проектирање, избор и користење на нашите материјали, за подетални упатства обратете се на нашата служба за техничка примена. 

БИМ АД го задржува правото на промена.

icon Новости