You are here

Еластомерна хидроизолациона лента
Еластомерна хидроизолациона лента за мостови
Еластомерна хидроизолациона лента за мостови произведена од високо квалитетна битуменска маса оплеменета со еластомери (SBS), со влошка од стаклена ткаенина.
Пластомерна хидроизолациона лента од пластомерни полимери и битумен
Пластомерна хидроизолациона лента за мостови
Пластомерна хидроизолациона лента за мостови од пластомерни полимери и битумен, со влошка од стаклена ткаенина.