БЛП (БИТУМЕНСКИ ЛЕПАК ЗА ПАРКЕТ)

Опис: Ладен битуменски лепак за паркет на база на битумен, растворувачи, полнители и адитиви 
Намена:  За лепење на дрвени подни облоги. 

Се произведува во согласност со спецификациите на производителот.

Вградување:  По ладна постапка, со премачкување со глетарица 
Амбалажа:   Затворени  лимени канти