БИТУМЕНСКА ШИНДРА - ШЕСТОАГОЛНА

Опис: Битуменска шиндра за покривање на коси покриви, произведена од оплеменета битуменска маса, армирана со стаклен воал. Горната страна е со обоени гранули
Боја на гранули: Црвена; Зелена; Браон; М1 –црнозелена 
Се произведува по: ЕN 544 
Флексибилност на ниски температури: 0 °С 
Отпорност на високи температури: +120 °С 
Сила на кинење (должина/ширина):  600/400 ± 30 
Издолжување при кинење (должина/ширина): 3/3 ± 0,5
Намена: За покривање на коси кровови со нагиб ≥ 11⁰ до 85⁰ 
Вградување: Со ковење и лепење ( види Упатство