Учество на Работилница за Европската регулатива бр.305/2011 за градежни производи

БИМ а.д. Свети Николе како претставник од македонските производители и извозник на своите градежни производи во земјите во ЕУ, ЕФТА и земји од нашиот регион, учествуваше со свој претставник на Работилница WS 4 на CPR во Охрид, организирана од Quality infrastructure in the Western Balkans

icon Новости