Воено медицинска зграда во Белград
Површина:
5.000 м²
Мостови делница Велес – Градско
Површина:
4.300 м²
Основно училиште нас.Петровец
Површина:
4.200 м²
Мост на р.Тара кај Плевље Ц.Гора
Површина:
4.200 м²
Воена болница во Скопје
Површина:
4.000 м²
Мостови кај Демир Капија
Површина:
3.700 м²
Национална универзитетска библиотека Св. Климент Охридски во Скопје
Површина:
3.600 м²
Хотел Соравиа бизнис центар во Скопје
Површина:
3.500 м²
Македонска радио телевизија во Скопје
Површина:
3.500 м²
Шпаркасе банка во Скопје
Површина:
3.400 м²
Министерство за финансии на Р.М.
Површина:
3.300 м²
Мостови делница Стоби – Неготино
Површина:
2.780 м²

Pages