Мостови кај Демир Капија
Површина:
3.700 м²
Мостови делница Стоби – Неготино
Површина:
2.780 м²
Мост на бул. Словенија во Скопје
Површина:
2.700 м²
Мост кај Владичин Хан – Србија
Површина:
2.480 м²
Мостот на Уметноста на реката Вардар во Скопје
Површина:
1.300 м²
Мостот Око на реката Вардар во Скопје
Површина:
1.200 м²
Мост кај Тузи – Црна Гора
Површина:
840 м²
Зајакнување и репарација на мостови делница Велес – Катланово
Рехабилитација на А3, делница Делчево – Мак. Каменица

Pages