Опис: Еластомерна хидроизолациона лента произведена од високо квалитетна битуменска маса, оплеменета со еластомери (SBS) и влошка од стаклена ткаенина

 

Се произведува по: МКС ЕN 13969 и МКС ЕN 13707
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.)
Флексибилност на ниски температури: - 15°С
Отпорност на високи температури: +11°С
Сила на кинење (должина/ширина): 900/800 -50
Издолжување при кинење (должина/ширина): 2/2
Намена: Заштита од  вода на подземни делови на објекти и хидроизолација на рамни кровови
Вградување: Со заварување по целата површина