Опис: Еластомерна хидроизолациона лента произведена од високо квалитетна битуменска маса, оплеменета со еластомери (SBS) и влошка од полиестерски филц

 

Се произведува по:  МКС ЕN 13969 и МКС ЕN 13707
Ролна:  10 м²  (1м. Х 10 м.)
Флексибилност на ниски температури:  - 15°С
Отпорност на високи температури:  +11°С
Сила на кинење (должина/ширина):  750/550 -30

 

Издолжување при кинење (должина/ширина):  40/40 ±5
Намена: Заштита од  вода на подземни делови на објекти и хидроизолација на рамни кровови.
Вградување: Со заварување по целата површина.