ПОЛИБИМ 45 – 80/60 (ПОЛИМЕР МОДИФИЦИРАН БИТУМЕН ЗА ПАТИШТА)

Опис

Полимер модифициран битумен е битумен оплеменет со полимери за изработка на завршниот слој или носечките слоеви при изградба на патишта

Се произведува по

 МКС EN 14023

Пенетрација на 25 °C

45-80 1/10 mm (класа 4)

Точка на омекнување по ПК

≥ 60 °C (класа 6)

Точка на кртост по FRASS         

≤ - 15 °C (класа 7) 

Повратна еластична деформација на 25°C

≥ 70 % (класа 3)

Хомогеност

да е хомогена

Намена

Се употребува како висококвалитетно врзиво за изработка на асфалтни мешавини кои се користат за патишта со тешко сообраќајно оптоварување (автопатишта,градски сообраќајници со интензивен сообраќај,аеродроми и сл.)

Предности

Еластичност, отпорност на ниски и високи температури;поголема отпорност на пластични деформациии пукнатини;зголемен век на траење и поекономични за одржување 

Начин на вградување

По технологија на вградувачот

Амбалажирање

Во автоцистерни