ПОЛИБИМ 45 – 80/55 (ПОЛИМЕР МОДИФИЦИРАН БИТУМЕН ЗА ПАТИШТА)

Опис

Полимер модифициран битумен е битумен оплеменет со полимери за изработка на завршниот слој или носечките слоеви при изградба на патишта

Се произведува по

 МКС EN 14023

Пенетрација на 25 °C

45-80 1/10 mm (класа 4)

Точка на омекнување по ПК

≥ 55 °C (класа 7)

Точка на кртост по FRASS         

≤ - 12 °C (класа 6) 

Повратна еластична деформација на 25°C

≥ 50 % (класа 5)

Хомогеност

да е хомогена

Намена

Се употребува како висококвалитетно врзиво за изработка на асфалтни мешавини.Асфалтните мешавини од Полибим 45-80/55 се користат за автопатишта во горниот носечки слој

Предности

Oтпорност на ниски и високи температури;поголема отпорност на пластични деформациии пукнатини 

Начин на вградување

По технологија на вградувачот

Амбалажирање

Во автоцистерни