БИКУТОП В 5 мм ЕКСТРА

Опис: Eластомерна хидроизолациона лента со високи перформанси, произведена од  квалитетна битуменска маса,  оплеменета со еластомери (SBS) и влошка од стаклен воал
Се произведува по: МКС ЕN 13969 и МКС ЕN 13707 
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.) 
Флексибилност на ниски температури: - 25 °С 
Отпорност на високи температури: +110 °С 
Сила на кинење (должина/ширина): 400/300 
Издолжување при кинење (должина/ширина): 2/2
Намена: Заштита од  вода на подземни делови на објекти и   хидроизолација на рамни кровови. 
Вградување: Со заварување по целата површина