БИКУТОП П 5 мм ЕКСТРА

Опис: Еластомерна хидроизолациона лента со високи перформанси, произведена од квалитетна битуменска маса,  оплеменета со еластомери (SBS) и влошка од полиестерски филц
Се произведува по: МКС ЕN 13969 и МКС ЕN 13707
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.) 
Флексибилност на ниски температури: - 25 °С 
Отпорност на високи температури: +110 °С 
Сила на кинење (должина/ширина): 780/580 -30
Издолжување при кинење (должина/ширина): 40/40 ±5
Намена: Заштита од  вода на подземни делови на објекти и хидроизолација на рамни кровови 
Вградување: Со заварување по целата површина